vragen

Waarom zou ik naar een homeopaat gaan?

Dat is natuurlijk geheel aan u. Wat ik graag wil is mensen informeren over de mogelijkheden van homeopathie zodat ze zelf een bewuste en afgewogen keuze kunnen maken met betrekking tot hun gezondheid. Daarom hier een uitleg.

Met klassieke homeopathie behandel je niet alleen een klacht, maar de gehele mens. Lichaam, geest en ziel zijn een geheel dat je niet los van elkaar kunt zien. Dagelijks komen we in aanraking met allerlei dingen die invloed op ons hebben. Vaak zijn we prima in staat hierop te reageren en/of dit te verwerken. Toch kunnen we op enig moment uit balans raken en kan onze weerstand verminderd zijn. Hierdoor kunnen (vage) klachten ontstaan en kunnen we uiteindelijk ziek worden. Ook speelt aanleg hierin een rol. De Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) is de grondlegger van de homeopathie. Hij ontdekte dat het gelijke met het gelijkende kon worden genezen. Dat wil zeggen dat een stof die bij een gezonde mens symptomen oproept, deze zelfde symptomen bij een zieke mens kan genezen. Daartoe deed hij jarenlang onderzoek en hij deed ervaring op met allerlei stoffen uit de natuur die hij verdunde en dynamiseerde. Dit zijn de huidige homeopathische geneesmiddelen die een klassiek homeopaat gebruikt. Er zijn duizenden middelen waardoor het vinden van het juiste middel een ware zoektocht kan zijn.

Hoe gaat een consult?

Een consult is een gesprek over uw huidige klacht(en). Ook eerdere klachten en doorgemaakte ziektes in het verleden zijn van belang. Ik laat u daarover vertellen en probeer u tevens een beetje te leren kennen als persoon. Dit alles staat in dienst van het vinden van het best passende homeopathische geneesmiddel.

Wat gebeurt er als ik mijn gemaakte afspraak niet na kan komen?

Dit kan gebeuren. U geeft dit tijdig aan mij door en we kunnen een nieuwe afspraak inplannen. Als een afspraak niet (tijdig) wordt afgezegd, zal u begrijpen dat ik een gedeelte (75%) van de niet nagekomen afspraak toch in rekening breng omdat mijn tijd ook kostbaar is.

Wat is er klassiek aan homeopathie?

Een klassiek homeopaat werkt constitutioneel en niet puur op de klacht. Dit betekent dat hij voorrang geeft aan het verbeteren van de gehele gezondheid en niet alleen werkt aan het wegpoetsen van de klacht.

Hoe snel werkt een homeopathisch geneesmiddel?

Dit verschilt. Het kan in sommige situaties heel snel werken. Bijvoorbeeld na een half uur al bij een kneuzing. Bij een diepere verstoring of grotere onbalans kan het langer duren. Bijvoorbeeld een paar weken. Het doel is altijd om de gezondheid te vergroten, dit kan soms geduld vergen.

Hoe lang duurt een homeopathische behandeling?

Ook dat is wisselend. Klachten die al jaren bestaan verdwijnen doorgaans niet zomaar in een half uur. Het kan zijn dat er gedurende een periode van maanden meerdere homeopathische middelen nodig zijn om tot een grotere gezondheid te komen.

Werkt een homeopathisch middel altijd?

Nee er zijn geen garanties, zoals bij geen enkele vorm van geneeskunde. 

Wat is het verschil met homeopathische middelen bij de drogist?

Deze middelen zijn vaak een mix van verschillende homeopathische middelen. Zij zijn niet individueel uitgezocht en werken wat oppervlakkiger. Desalniettemin kunnen zij in sommige situaties best (tijdelijk) een klacht laten verminderen. De gezondheid wordt echter niet vergroot zoals bij een constitutionele behandeling door een klassiek homeopaat en vaak bent u niet blijvend van uw klacht verlost.